Det händer rätt ofta i mitt liv
Att jag får byta riktning
PÅ det som pågår
Då livet knackar på

Det händer också rätt ofta i mitt liv
Att det som pågår förbättras
Då jag byter riktning
PÅ det som sker

Är det något jag lärt mig
Så skulle jag enkelt säga
Att motstånd
Då livet knackar på
Ger mer motstånd

När livet knackar på
Så lyssnar jag
Mer än normalt
Känner in
Släpper taget
Framförallt

Låter lättheten ta över
Utan att bli passiv
Endast lätt
Då livet knackar på
Vill jag alltid vara redo

Ty livet
Hälsan och det som knackar
Har alltid ett budskap
PÅ ett eller annat sätt
Hör jag hur livet
Talar om
Visar mig riktningen
Att det finns en smidigare väg
Som ger mer
Än jag vet om

Somliga skulle kalla det för att välja flödet
Andra skulle säga det är taoismens ådra som ler
Och så finns det de som skulle säga att det är lathet
Att jag väljer för att slippa
Eller att jag är modig
Som vågar säga nej
Ta egna vägar
När andra väljer att stå kvar

Varje påstående om mitt val
Skulle endast synliggöra en tolkning av det

Ty en observation
Skulle endast se
Och förstå
Att det enda som sker
Är att jag byter riktning

Varför jag väljer det,
Ja det är helt enkelt mitt sätt
Att leva och acceptera
Det som ej går att ändra

Och vara i TILLIT oavsett vad
Helt övertygad
Följer jag min egen väg
Utan motstånd
I motståndet

PÅ ett sätt….
Hur gör du?