Kreativiteten inom mig kallar jag ofta för livslust…..

Jag är en kreativ själ och skapar oftast med allt och ingenting. Leker med orden, färger och till och med beteenden. När jag skriver leker så menar jag att jag släpper på prestationen och följer det jag kallar för lust och lekfullhet. Påhittighet och att skapa nytt ur det som är och sker. Utan en tanke på hur gammal jag är eller ifall någon ser mig. Jag bejakar en lekfull lust inom mig själv. Skaparlust kan vara en benämning på det. Vad det heter känns oviktigt för mig så länge det jag gör leder mig till någon form av skapande. Liv som flödar utan ansträngning liksom.

Jag är en levande, bejakande kreativ lustmagnet.

Kreativiteten är en livskraft hos mig och jag kallar även den kognitiva tankeprocessen med nya tankar för min egen lustkreativitet. Hjärngympa eller vad andra nu väljer att kalla det. Själv lägger jag ingen vikt vid orden utan jag leker med olika sätt att tänka och skapa vilket gör att det för mig är lätt att tänka nytt och tänka ANNOlunda.

Att bejaka är för mig också ett sätt att vara kreativ – kreativ för mig innebär att vara fyndig, nytänkande och påhittig och ifall jag väljer att bejaka andra människor sätt att tänka leva och vara så betyder det för mig att jag bejakar nytänkande och genom att bejaka nya tankar så öppnas min kreativitet- Lätt jö!

Kort och gött – Öppna dörrar utan förutbestämda resultat är en form av kreativitet.

Wow!

Det gör att alla är värdefulla och kreativa på sitt sätt – även den som kanske tänker fyrkantigt när jag tänker runt kan vara en del av kreativiteten. Det vill säga nyskapande. Om jag är låst i mitt sätt så stängs kreativiteten. Min livskraft behöver andas och bejakas av just andras oliktänkande. Jag älskar olikheter – de berikar mig där jag är och får mig att utvecklas och se det jag annars kanske skulle springa förbi.

Leva fullt ut är att leva fullt ut – För att leva fullt ut så behöver jag andas – Andas gör jag genom att bejaka – När jag bejakar så öppnas min lust och lekfullhet – Jag är med mig i livskraften – Jag sjunger, dansar och skapar… chockerar, skapar reaktioner och är extremt nyfiken. Jag frågar ofta och mycket för att kunna förstå. Vänder och vrider och har mest kul. Hos mig finns ingen längtan av att ha rätt utan mer ett sätt att lära mig om det jag ser utan att i förväg bestämma hur det är.

Det är ett sätt jag älskar att bejaka min kreativitet på. Förmågan att se mer än jag ser och att höra mer än det som sägs. Det triggar igång mig. Motgångar är också ett exempel på det som får mig att gå igång. Där jag möter en motgång har jag massor att finna, vilket gör att det blir en underbar resa som öppnar upp och skalar av tills möjligheterna blomstrar.

Att måla tavlor jag ger bort i olika mönster och former är ett annat sätt att vara kreativ på för mig – Som bilden ovanför – Det är en sida av mig – Jag har så många sidor. Även det är kreativt och levande… ANNOlunda liksom…Att bejaka mig själv fullt ut liksom… Även det är livslust och kräver en hel del kreativitet. I mötet med mig själv får jag allt skapa nya vägar och nya sätt eftersom jag rätt snabbt tröttnar om jag känner mig låst eller stagnerad. Friheten för mig är att vara i ständig rörelse – även i stillheten så finns rörelsen. Iallafall för mig.

Lev i lust och med din kreativitet exakt som du väljer och vill – Skulle du vilja öka den så vet du var du når mig…

En workshop för din kreativitet öppnar definitivt min kreativitet – Jag får livslust bara jag tänker på möjligheten att bejaka dig och din kreativitet.

Den formen som släpper prestationen helt och mer känner utan att värdera – Bara för att… Liksom… www.zentrab.se (min hemsida)

Lev som du vill – Tack!

Kommentera gärna med vad som för dig är att vara kreativ – det skapar nytt och ur det kan något nytt kreativt växa fram.

Fränt tycker jag!

#blogg100 /4